วิชาภูมิเศรษฐศาสตร์
หน้าแรก     ผู้จัดทำ    เจ้าหน้าที่
***ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ วิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ (2000-1302)***

  ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  


  การเกิดฤดูกาล

   ฤดูกาลเกิดจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ฤดูกาลที่สำคัญของโลกมี 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ

  การหมุนเวียนของลม

ระบบการหมุนเวียนของลมมี 2 ลักษณะ คือ
     1. ระบบหมุนเวียนแบบไซโคลน (Cyclonic Circulation) เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศที่ความกดสูง (High Pressure) เข้าสู่ศูนย์กลางความกดอากาศต่ำ (Low Pressure) หรือร่องความกดอากาศต่ำ (Trough)
     2. ระบบการหมุนเวียนแบบแอนติไซโคลน (Anti Cyclonic Circulation) เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ความกดสูง (High Pressure) ออกจากศูนย์กลาง ทำให้สภาพท้องฟ้าบริเวณนั้นโปร่ง
ประเภทของลมจำแนกได้ 5 ประเภท คือ
     1. ลมประจำปี คือ ลมที่พัดในทิศทางเดียวกันเป็นประจำตลอดปี
     2. ลมประจำฤดู คือ ลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางตามฤดูกาล ได้แก่ ลมมรสุมฤดูร้อน และลมมรสุมฤดูหนาว
     3. ลมประจำเวลา คือ ลมที่พัดเป็นเวลาในบริเวณไม่กว้าง
     4. ลมประจำถิ่น คือ ลมที่พัดอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ และเกิดขึ้นเป็นประจำ มีช่วงการเกิดยาวนานกว่าลมประจำเวลา
     5. ลมพายุ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
     - พายุฝนฟ้าคะนอง คือพายุที่ทำให้เกิดฟ้าคะนองในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง และเกิดในช่วงระยะเวลาอันสั้น
     - พายุหมุนเขตร้อน คือพายุที่พัดด้วยความเร็วลมแรงปานกลางจนถึงแรงจัด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเหนือทะเลหรือมหาสมุทรเขตร้อน


  การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง

    เป็นปรากฏการที่น้ำในมหาสมุทรถูกดวงจันทร์ดึงดูดให้มีระดับสูงขึ้น ส่วนด้านตรงข้างจะมีแรงดึงดูดของดวงจันทร์น้อยกว่าที่อื่น ๆ แต่แรงดึงดูดของโลกจะทำให้น้ำมีระดับสูงขึ้นแทนเป็นเหตุให้เกิดขึ้น 2 เวลาในวันเดียวกัน ดังนั้นใน 24 ชั่วโมงจะมีน้ำขึ้น 2 ครั้ง คือครั้งแรกในตำแหน่งนั้นอยู่ด้านเดียวกับดวงจันทร์ และครั้งที่สองตำแหน่งนั้นอยู่ตรงข้างกับดวงจันทร์
up


พัฒนาโดย นางสาวศศิธร แสงกล่ำ สคธ.2/1 เลขที่ 27